A ITA3261

Het is erg belangrijk goed verzekerd op reis te gaan. Niet alleen omdat er voor of tijdens de reis altijd iets onverwachts kan gebeuren, maar ook omdat de hiermee gepaard gaande kosten vaak niet gedekt zijn door bestaande verzekeringen en hoog kunnen oplopen. Denk hierbij aan medische kosten in het buitenland of repatriëring. We raden het afsluiten van een reis- en annuleringsverzekering dan ook sterk aan. Labrys Reizen is agent van Unigarant Verzekeringen en kan zowel reis- als annuleringsverzekeringen voor (een deel van) de groep afsluiten. Op deze manier weet je zeker dat je tegen een bescheiden bedrag niet voor onaangename verrassingen komt te staan en dat de groep goed verzekerd is.

Reisverzekering

De reisverzekering dekt wezenlijke zaken als:
-    hulpverlening
-    telefoonkosten
-    buitengewone kosten
-    bagage (verlies/diefstal/schade)
-    medische kosten
-    ongevallen
-    schade vakantieverblijf
Zo biedt de verzekering niet alleen een dekking voor kosten die worden gemaakt als er iets met de verzekerde of aan het thuisfront van de verzekerde gebeurt, maar regelt zij indien nodig ook de repatriëring van de verzekerde. Indien de verzekerde eerder naar huis moet (bijv. bij overlijden van een naast familielid), dan regelt de verzekeringsmaatschappij de terugvlucht. Enkele dekkingen zijn tegen kostprijs, de meeste zijn gekoppeld aan een maximum. Voor meer informatie over de premies en dekkingen van de reisverzekering kun je de polisvoorwaarden via onze website downloaden. Op verzoek sturen we je het dekkingsoverzicht toe.

Annuleringsverzekering

De annuleringsverzekering biedt een dekking, indien de verzekerde wegens een ongeval, ziekte of overlijden niet op reis kan. De annuleringskosten worden dan door de verzekeringsmaatschappij vergoed. Maar ook tijdens de reis speelt de annuleringsverzekering nog een rol: indien een deelnemer de reis onverhoopt moet afbreken, wordt het niet genoten deel van de reis vergoed.
De premie voor de annuleringsverzekering (excl. poliskosten en 21% assurantiebelasting) bedraagt 5,61% van de reissom.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Download hier de voorwaarden en het vergoedingenoverzicht van de kortlopende reis- en annuleringsverzekering