A FRA3888

De Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA) organiseert in samenwerking met Labrys Reizen in 2019 opnieuw een intensieve nascholingscursus voor docenten. De cursus bestaat uit een studiedag aan de UvA te Amsterdam en een 7-daagse studiereis naar Ionië (westkust van Klein-Azië). De inhoudelijke leiding van de studiedag en de reis is in handen van dr. Gert Jan van Wijngaarden (archeoloog) en drs. Christine de Haan-Oudshoorn (klassieke taal- en letterkunde).

Het thema van deze reis, die plaatsvindt van 17 t/m 23 oktober 2019, is het Ionische gedachtegoed en de invloed daarvan op het filosofisch denken.

De deelnemers nemen actief deel aan de cursus door middel van het geven van presentaties op de sites die worden bezocht. Een aantal avonden staan lezingen op het programma.

Doelgroep

De cursus is vooral bedoeld voor docenten klassieke talen en geschiedenis die lesgeven in de bovenbouw van het VWO. Ook geïnteresseerde docenten uit andere disciplines (o.a. geografie, kunstgeschiedenis en filosofie) kunnen zich aanmelden.

Klik hier voor nadere informatie over deze reis.