A FRA3888

Frankrijk

De Franse hoofdstad heeft vele prachtige gezichten: dwaal door de stad en ontdek de eeuwenoude geschiedenis aan de hand van Romeinse opgravingen, middeleeuwse monumenten en post-modernistische nieuwbouw, laat je betoveren door de afwisselende collecties van beroemde musea als het Louvre en Musée d'Orsay, of geniet van een bruisend nachtleven.

Theaters en amfitheaters en aquaducten in steden als Arles, Nîmes en Orange  vertellen ons over de bloeiende Griekse en Romeinse kolonies in de Provence. Van de Babylonische ballingschap van de pausen getuigt nog hun indrukwekkende paleis in Avignon. Eind negentiende, begin twintigste eeuw inspireerde een verblijf in de Provence schilders als Cézanne en Van Gogh tot een nieuwe interpretatie van licht en kleur op doek.

In een nog ongeschonden landschap, bijna zoals de mensen uit de twaalfde eeuw het hebben gezien, heeft de romaanse periode haar sporen nagelaten. De architectuur springt het meest in het oog, maar de beeldhouwkunst spreekt nog directer tot de verbeelding. Denk aan het Laatste Oordeel van meester Gislebertus in Autun en de ingenieuze en soms anekdotische kapitelen van Vézelay. Onderweg kunt u ook kennis maken met de spreekwoordelijke bourgondische levensstijl.

De opkomst van de gotiek betekende een vernieuwing in de bouwkunst. Er ontstond een nieuw streven naar verticaliteit en licht, waardoor zich een nieuwe ruimtelijkheid vormde. Een bezoek aan de beroemde kathedralen van Chartres, Reims en Amiens toont duidelijk de ontwikkeling van de gotische bouwstijl. De prachtige architectuur, de gebrandschilderde ramen en de gebeeldhouwde portalen vormen een schitterend samenspel.